ARCHITEKT JOSEF GOČÁR

Nenarodil se jako Kristus v jesličkách na počátku našeho letopočtu v Betlémě, ale ve spořádané české rodině ve východočeském Semíně, a to dne 13.března 1880.

Reálné gymnasium absolvoval v Pardubicích, Vyšší státní průmyslovou škole v Praze. Pak následovala Uměleckoprůmyslová škola v Praze, kde byl studentem architekta Jana Kotěry. Ten mu pak následně jako novopečenému architektovi – než se v r. 1908 osamostatnil - umožnil start do života ve svém ateliéru.

Citlivě reagoval na dění ve světě, takže jeho architektonický styl prošel vývojem od historismu přes secesi, kubismus, art deco až k funkcionalismu a konstruktivismu. Byl skvělým architektem, ale i urbanistou. Šťastným městem, kterému věnoval gró svého konání, se stal díky osvícenému starostovi města Františku Ulrichovi.

Málokdo ví, že jeho první hradeckou kompozicí jsou tu dva secesní obytné domy v ulici Bratří Čapků, dnes, žel, velice zanedbané. Pak již přišlo nápaditě pojaté železobetonové schodiště, vzpínající se z třídy Komenského ke kostelním věžím v ulici Na Kropáčce a připomínající ve vší své skromnosti triumfální oblouk. Funkcionalismus do Hradce uvedl stavbou Státní odborné školy koželužské, kde použil ve fasádě glazované cihly. Tohoto materiálu se přidržel i na budovách Rašínova státního gymnasia a Masarykových obecných a měšťanských škol, doplněných nevšedně pojatou mateřskou školkou. Když pak přešel k omítaným fasádám, stvořil poblíž na úzké trojúhelníkové parcele vpravdě úžasný komplex Sboru kněze Ambrože a na Ulrichově náměstí dominující budovu Ředitelství státních drah. Vše pak završil stavbou působivé budovy Okresního a finančního úřadu. Již při realizaci zmíněných staveb a úprav Masarykova náměstí se prokázalo, jak skvělým je urbanistou. V tomto směru se ale na tváří města nesmazatelně podepsal svým Regulačním plánem a rozpracováním okružně radiálního systému městské dopravy. Zejména díky jemu se stal Hradec Králové Salonem republiky.

Jako uznávaný architekt se v r. 1924 nejprv stal profesorem a v r. 1929 rektorem pražské Akademie výtvar. Za mimořádné zásluhy mu byl udělen Čestný řád francouzské legie. Angažoval se také ve Společnosti architektů a Spolku výtvarných umělců Mánes, kterému i předsedal.

Architekt Josef Gočár zesnul dne 10.září 1945 v Jičíně. Dnes na naše počiny shlíží z Českého nebe a my zůstáváme jeho vděčnými dlužníky.